mercoledì 15 agosto 2007

NEUŽMIRŠKIME ANOS POLITKOVSKAJOS

Spalio 7 d. sukaks metai nuo Anos Politkovskajos nužudymo prie jos durų Maskvoje.
Žmogus, kuris neslėpdamas veido iššovė keturis pistoleto šūvius nebuvo nubaustas, taip kaip nebuvo nubausti ir tie, kurie užsakė šios drąsiausios Rusijos žurnalistės nužudymą.
Kelios valandos po Anos mirties prezidentas Putinas įžvalgiai (ir subtiliai) pareiškė, kad ji tėvynėje žinoma nebuvo. Ten iš tikrųjų Anos knygos apie Čečėniją ir Rusijos demokratijos klystkelius nebuvo niekada išspausdintos. Nuo tada, kai Kremliui vadovauja buvęs Kgb pulkininkas, Rusijos spaudos laisvei gresia pavojus.
Vis dėlto, nepaisydama grasinimų ir nuodijimų, Ana nenorėjo palikti savo gimtinės, savo Rusijos.
Jos drąsūs reportažai apie žmogaus teisių pažeidimus Grozne ir Maskvoje buvo žinomi Vakaruose.
Bet nė vienas Europos Sąjungos atstovas nepajautė būtinybės dalyvauti jos laidotuvėse. Nė vienas valstybės vadovas. Nė vienas ministras pirmininkas, kuris skelbiasi esąs laisvės nešėjas.
Jeigu politikai ir buvo neatidūs (nes rungėsi, kas mokės už Rusijos dujas keliais centais mažiau), kultūros pasaulis Anos Politkovskajos užmiršti negali.
Todėl raginam visą Europą, visus jos laikraščius, teatrus, filharmonijas, orkestrus ir menininkus organizuoti 2007 m. spalio 7 d. iniciatyvas Anai atminti.
Kad pasakytumėm tiems, kas ją nužudė: mes neužmiršim!


mailto: 7ottobre2007@gmail.com

Nessun commento: