venerdì 17 agosto 2007

NEUŽMIRŠKIME ANOS POLITKOVSKAJOS

Spalio 7 d. sukaks metai nuo Anos Politkovskajos nužudymo prie jos duru Maskvoje.
Žmogus, kuris neslpdamas veido iššov keturis pistoleto šuvius nebuvo nubaustas, taip kaip
nebuvo nubausti ir tie, kurie užsak šios drasiausios Rusijos žurnalists nužudyma.
Kelios valandos po Anos mirties prezidentas Putinas ižvalgiai (ir subtiliai) pareišk, kad ji tvynje
žinoma nebuvo. Ten iš tikruju Anos knygos apie Cecnija ir Rusijos demokratijos klystkelius
nebuvo niekada išspausdintos. Nuo tada, kai Kremliui vadovauja buves Kgb pulkininkas, Rusijos
spaudos laisvei gresia pavojus.
Vis dlto, nepaisydama grasinimu ir nuodijimu, Ana nenorjo palikti savo gimtins, savo Rusijos.
Jos drasus reportažai apie žmogaus teisiu pažeidimus Grozne ir Maskvoje buvo žinomi Vakaruose.
Bet n vienas Europos Sajungos atstovas nepajaut butinybs dalyvauti jos laidotuvse. N vienas
valstybs vadovas. N vienas ministras pirmininkas, kuris skelbiasi esas laisvs nešjas.
Jeigu politikai ir buvo neatidus (nes rungsi, kas moks už Rusijos dujas keliais centais mažiau),
kulturos pasaulis Anos Politkovskajos užmiršti negali.
Todl raginam visa Europa, visus jos laikrašcius, teatrus, filharmonijas, orkestrus ir menininkus
organizuoti 2007 m. spalio 7 d. iniciatyvas Anai atminti.
Kad pasakytumm tiems, kas ja nužud: mes neužmiršim!
mailto: 7ottobre2007@gmail.com

Nessun commento: